СЪОБЩЕНИЕ

Група

ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ЕДНОДНЕВНИТЕ ИЗЛЕТИ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТЯТ ПО 5 ЛЕВА ТАКСА ЗА САЙТА.

МОЛЯ, ВСЕКИ ЗАЯВИЛ УЧАСТИЕ В ИЗЛЕТ С ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ И ПО НЯКАКВИ ПРИЧИНИ НЕ ОТИДЕ , ДА ЗАПЛАТИ ПЪТНИТЕ. ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ НЕ СА  ДЛЪЖНИ ДА ПОЕМАТ РАЗХОДИТЕ НА ОТСЪСТВАЩИТЕ.

 

СКАРЛАТОВА