ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

ПРЕДЛАГАМ ПРАЗНУВАНЕ НА ПЪРВА ПРОЛЕТ НА 17 И 18 МАРТ НА КАРАНДИЛА.
ПЪТУВАНЕ С АВТОБУСА НА ЖЕЧО - ПЪТНИ 13 ЛЕВА
НОЩУВКА В БАЗА "ДЕКОТЕКС" - 10 лева
ЗАПИСВАНЕ СРЕЩУ ЦЯЛАТА СУМА СЛЕД 7 МАРТ, КОГАТО СЕ ВЪРНА ОТ АВСТРИЯ.
МОЛЯ, НЕ МИ ЗВЪНЕТЕ В АВСТРИЯ!
СКАРЛАТОВА

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ...: преглед

СКЪПИ ТУРИСТИ, ДА НИ Е ЧЕСТИТА НОВАТА 2018 ГОДИНА!
ПОЖЕЛАВАМ НА ВСИЧКИ МНОГО ЗДРАВЕ, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ОБИКОЛИМ ОЩЕ МНОГО НЕПОЗНАТИ И ПОЗНАТИ МЕСТА ИЗ НАШАТА КРАСИВА РОДИНА!
   СКАРЛАТОВА
 
 
   РЕГЛАМЕНТ ЗА 2018 ГОДИНА:
1. ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА САЙТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ ЗАПЛАЩА ЧЛЕНСКИ ВНОС ОТ 5.00 ЛЕВА.      НЕПЛАТИЛИТЕ ТОЗИ ЧЛЕНСКИ ВНОС НЯМАТ ПРАВО ДА УЧАСТВАТ В МЕРОПРИЯТИЯ  НА ДРУЖЕСТВОТО.
ДО 4.02. ЩЕ СЪБИРАМ АЗ ЧЛЕНСКИЯ ВНОС, А СЛЕД ТАЗИ ДАТА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЕДНОДНЕВНИТЕ ИЗЛЕТИ.

ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ ...: преглед