програма на похода в Родопите от 8 до 16 август 2020г.

Група