поход на 29 октомври 2019г. по маршрут Изворище-Драганово-Брястовец

Група