уточнение за неделния поход на 9 юни 2019г.

Група