МИНАЛИ СЪБИТИЯ

Бази – топ, време - потоП

Акция за твари с темпо бавно,

загинали във тенджера безславнО

Трамбоване край язовир,

купони с танци безспиР

Авантюра с дъжд и катерене яко,

рожденик  вади и от  пиле млякО

Калища до пещерни феерии,

хипнотизиране от сънните артериИ

Разкошни чешми, увековечаващи живота,        

изкачване по стъпала на кота

Обиколка из красив район

с изобилие на кантарион

Дълги софри-проза

без купони с „Бяла роза”

Общуване на Стойко с пес,

към кокали не проявяващ интерес

Премеждия в сахарски зной,

разнобой на туристи от сой

Адреналинна операция „голяма хурка”,

сауна в трен-костенурка

Страници